FELNŐTT ÉVES DUNA FEJÉR MEGYEI SZAKASZ HORGÁSZRENDJE 2021

FELNŐTT ÉVES DUNA FEJÉR MEGYEI SZAKASZ HORGÁSZRENDJE 2021

Víztérkód:                 DUNA:                         07-020-1-1
RÓKÁS HOLTÁG: 13-001-1-1

Érvényes: 2022. jan. 31-ig vagy a mennyégi fogási kvóta eléréséig

MOHOSZ azonosító: 071     Jegykód: ET152

Készségek száma: 2 bot, maximum 3 horog/bot
Darabszám korlátozással védett őshonos halakból megtartható:
Naponta: 4 db (fajonként: 2 db) (Kősüllő 3db/nap)
Évente: 70 db, (max. 70 db, békés hal, vagy ebből ragadozó: max. 35db)

Darabszám korlátozással nem védett őshonos halakból megtartható:
Naponta: 7 kg
Menyhal, domolykó, sügér esetében napi 3 kg, ami beleszámít a 7 kg-ba

MÉRETKORLÁTOZÁS:
Ponty minimum: 35cm, maximum: 65cm
Süllő minimum: 40cm, maximum: 75cm
Amur minimum: 40cm, maximum: 80cm
Harcsa 05.02-06.15: ívási tilalmi időszak(6
0 cm,  -ívási időszakban:100 cm)
Harcsa 12.01-02.28: fogási tilalmi időszak
Balin: 40-65cm
Márna: 40cm
Csuka: 50-75cm
Kősüllő: 30cm
Dévérkeszeg: 04.15-05.31 között max.40cm

Jelölt hal nem tartható meg, vissza kell helyezni! 

A Duna-folyam 1564-1630 fkm közötti szakasz 2021. évi horgászrendje 

A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni és a horgászat során betartani a 2013. évi CII. törvény, a 133/2013, (XII.29) VM rendeletet, valamint a HOFESZ-HVDSZ horgászrend rendeleteit. A szabályok ismeretének hiánya nem mentesít a következmények alól! Kirívó, vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a területi jegy váltásától hosszabb időtartamra eltiltható. A szabályszegésekről és az elkövetésük esetén kiróható szankciókról www.hofesz.hu honlapon tájékozódhat.

 

 1. Általános szabályozási előírások
 2. A Dunán MOHOSZ tagsággal és adott évre érvényes horgászkártyával, állami jeggyel és területi engedéllyel rendelkező horgász részére engedélyezett a horgászat. A horgászat gyakorlásának alapvető feltételei közé tartozik az érvényes horgászokmányok megléte és azok a horgászhelyen történő mindenkori biztosítása.
 3. A horgászokmányok közül a helyi horgászrend hatálya alá tartozó területi jegy vásárlásával a horgász polgárjogi szerződést is köt a jegy kiadójával, s ennek keretében hozzájárul adatai hatályos jogszabályoknak megfelelő, célhoz kötött kezeléséhez.
 4. A területi jegy kiadójának előírása esetén a horgász köteles a területi jegy elidegeníthetetlen mellékleteként a helyi horgászrendet, vagy annak kivonatát magánál tartani, illetve online vásárlás esetén a területi jegyet és a horgászrendet kinyomtatás nélkül egy arra alkalmas készülék (pl. tablet, okostelefon) képernyőjén a horgászat időtartama alatt ellenőrzésre bemutatni.
 5. A területi jegy kiadója a HHR, HRK esetében az évközi változtatás jogát fenntartja, de erről köteles a helyi horgászrendben megjelölt tájékoztatási módon, felületen a változást megelőzően legalább 8 nappal hitelt érdemlő módon, közzététellel értesíteni a horgászokat. Ha a közzététel e szabálynak megfelelően megtörtént, a horgász a területi jegy visszavonását és a vásárlástól való eltiltást megalapozó halgazdálkodási hasznosítói eljárásoknál a tájékoztatás hiányára nem hivatkozhat.
 6. HOFESZ Halászati ellenőrök             HVDSZ Halászati ellenőrök
  Németh Béla: 06-30-454-7989            Steiner Norbert:  06-30-263-2859,
  Zámbó Zsolt: 06-30-454-8288             Halász Tamás 06-30-263-2963
  Dr. Fekete Zsolt: 06-30-454-8225        Kukucska Gyula: 06-30-263-2960                 Zakar Zoltán: 06-30-454-6917 
 7. A területi jegy érvényes a Duna folyam 1564-1630 fkm közötti szakaszon (a Nagytétényi vasútállomástól a Dunaegyházi holtág befolyójáig), Rókás vízállás Makád mentetlen holtág, a Váli-víz az M6-os hídig, kivéve az Ercsi- és Adonyi mellékág, a Dunaújvárosi Kikötői-öböl, a Felső-öböl csatorna, a Tököli sóderbánya-tó és a Tassi V-ös, VI-os vízterület.
 8. A területhasználatra és környezetvédelemre vonatkozó előírások
 9. Az általános parti horgászatra engedélyezett szakaszokon az érkezés sorrendjében bármely szabad hely elfoglalható. A külön nem kijelölt horgászhelyek közötti legkisebb előírt távolság – a szomszédokkal történő előzetes megegyezés hiányában – 5 méter. Foglalt hely horgász általi létesítése közterületen tilos, kivételt képeznek az engedéllyel rendelkező víziállások.
 10. A horgászhely (a készségek tervezett helyétől számított minimum 2,5 méteres körzet) halgazdálkodási hasznosítói előírás esetén csak akkor foglalható el, ha előtte az ott lévő szemét eltakarítása megtörtént.
 11. A horgászhelyen, illetve a horgászat során a természet védelmének szabályai értelmében a horgászati tevékenységen túl tilos a helyi élővilág állapotának, minőségének bármilyen megváltoztatása, zavarása, a víz szennyezése és a szemetelés bármilyen változata. A természeti és az épített környezet megóvása, a tisztaság fenntartása a használók kötelessége, kártérítési felelősség vállalása mellett.
 12. A horgász halpusztulás, víz- és környezetszennyezés észlelése esetén köteles annak azonnali, a halőr vagy a halgazdálkodási hasznosító felé történő bejelentésére.
 13. Az elvihető hal horgászhelyen történő konyhai előkészítése, feldolgozása TILOS.
 14. A horgászat közben keletkezett szemetet a horgászat befejezése után, mindenki köteles haladéktalanul elszállítani.
 15. Mások zavarása, a túlzott zajkeltés minden formája tilos. Nyilvánvaló alkoholos befolyásoltság vagy bódult állapot esetén a hivatásos halőr által a horgászat folytatása megtiltható, a terület azonnali elhagyására való felszólítás mellett.
 16. Tüzet gyújtani egyéb engedély hiányában csak az e célra kiépített helyeken lehetséges, ha tűzgyújtási tilalom nem került elrendelésre. Élő, helyszíni faanyag tűzrakásra nem használható. A tűzterekbe szemét nem helyezhető el, ott el sem égethető. Távozáskor biztosítani kell a tűz teljes eloltását.

 

 

III. Speciális horgászrendi előírások

1.A területi jegy birtokosa a 0-24h-ban horgászhat, November 1. -március 15. közötti időszakban 22:00-05:00 között nem engedélyezett a csónakos horgászat!  Csónakos horgászat csak az érvényes hajózási-és vízi közlekedési szabályzat betartásával történhet. A Fóka-öbölben csak parti horgászat engedélyezett!

 1. A HOFESZ és HVDSZ – mint a halgazdálkodásra jogosult – kérelmére a területileg illetékes első fokon eljáró halgazdálkodási hatóság rendkívüli tilalmi időket rendelhet el! Előre kihirdetett rendezvények időtartamára a vízkezelő jogosult teljes vagy részleges horgászati korlátozást elrendelni! A halgazdálkodási vízterület kezelőjének kérelmére a halgazdálkodási hatóság kíméleti területeket jelöl ki. A kíméleti területre érvényes tilalmak és korlátozások megismertetéséről a halgazdálkodásra jogosult a területi jegyen, vagy a területi jeggyel együtt átadott nyomtatott tájékoztatóban gondoskodik.
 2. Éjszakai horgászat során a horgászhelyet folyamatos fehér fényű lámpával ki kell világítani!

5 Tartalék botot használatra kész állapotban a vízzel ellentétes irányba kérjük elhelyezni. Az őrizetlenül hagyott horgászkészség a területi jegy bevonásával jár.

 1. A Duna érintett szakaszán tilos a vontatásos vagy sleppelő műcsalis módszer (elektromos, vagy robbanómotorral, evezővel, szél vagy sodrás által egyaránt).

7.A horgász a kifogott és megtartani kívánt, a horgászrend szerint megtartható darabszám korlátozás alá eső halat, a horogtól való megszabadítás után köteles saját haltartó hálójába helyezni és az állami fogási naplóba azonnal beírni. A horgászat
befejezéséig a halat mérhető állapotban kell tárolni.
8. Parti halradar használata engedélyezett.

 1. A horgászkészségek mellett az egyesületi tagsággal rendelkező horgász alkalmilag 1 db, maximum 1 m2 felületű csalihalfogó emelőhálót is használhat, kizárólag a számára a horgászathoz szükséges, 15 cm-nél nem nagyobb – fogható – csalihalak gyűjtésére.

 

 1. Halvédelmi előírások
 2. A drótszák használata tilos.
 3. Ragadozóhal-horgászatnál az indokolatlan nyeletés tilos.
 4. A kifogott hal tetszőleges megjelölése, csonkítása tilos.
 5. A horgászat során a bevetett horgászkészségeket őrizetlenül hagyni, vagy azok felügyeletét másra bízni tilos. Őrzöttnek, illetve felügyeltnek minősül a horgászkészség, ha a horgász vizuális kapásjelző esetén haladéktalanul, hangjelzéses kapásjelző esetében az észleléstől számított legrövidebb időn belül bevághat, illetve megkezdheti a hal fárasztását.
 6. A szabályosan kifogott és így megtartható halak cseréje, a vízparton, horgászhelyen belüli átadása és ajándékozása, valamint a kifogott hal értékesítése tilos. Cserén azt kell érteni, amikor a hal már szákba (ragadozó esetén szájbilincsre) került és azt a horgász a horgászhelyén a később kifogott halra kívánná átcserélni. Átadáson ingyenes halátadás értendő egy másik, szintén horgászati jogosultsággal rendelkező személy részére. Ajándékozáson egy horgászati jogosultsággal nem rendelkező személy részére történő átadás értendő. Értékesítésen a hal ellenérték fejében történő átadása értendő, az átvevő személyétől függetlenül.

 

 

 

 1. Horgászetikai előírások
 2. A horgász egyéni felelőssége a választott célhalaknak megfelelő, halkíméletet is biztosító horgászeszközök és horgászfelszerelések alkalmazása, a horgászat teljes időtartama során a horgászatra alkalmas fizikai állapot fenntartása.

2.A horgász erkölcsi és etikai kötelessége más horgász segítése, a tapasztalatok átadása, az idős horgásztársak és a gyermekhorgászok támogatása.

 1. Terítékfotók csak kivételes esetekben, horgászversenyek mérlegelésekor és szakcikkek illusztrációjaként készíthetők.

 

 1. A kiemelt szabályszegési cselekmények és irányadó szankcióik

1.A horgász a területi jegy jogosultjaként a horgászat megkezdésével tudomásul veszi, hogy

köteles a halőri intézkedések betartására, az ellenőrzés során az együttműködésre, róla – külön jogszabályi feltételek fennállása esetén – a hivatásos halőr kép-, video-, hangfelvételt készíthet, jogosulatlan horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény, a területi jegy hatálya alá tartozó vízterületeken elkövetett szabálysértés kapcsán kiszabott jogerős halgazdálkodási hatósági bírság, vagy eltiltás esetén, továbbá a helyi horgászrendben meghatározott, bizonyított szabályszegési esetekben a területi jegye visszavonásra kerülhet, illetve a területi jegy váltásától a maximum 5 évre eltiltható.

 

A területi jegy visszavonását és a vásárlástól való eltiltást megalapozó kiemelt cselekmények és az eltiltás mértéke:

 

Horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény (pl. nagy értékű lopás, orvhalászat, állatkínzás) elkövetése 3-5 év
Halőri intézkedés végrehajtásának megtagadása, akadályozása
Felső méretkorlátozás feletti hal élő állapotban történő elszállítása vagy annak kísérlete
Eltiltás alatt álló személy jogosulatlan horgászata 1-5 év,

de legalább az eltiltás idejének a duplája

Felső méretkorlátozás megsértése 1-5 év
Darabszám korlátozás megsértése
Halgazdálkodási hatóság által megállapított szabálysértés 1-3 év, de legalább az eltiltás ideje
Hal jelölése, csonkítása 1-3 év
A fogási napló vezetési szabályainak megsértése (beírt adatok meghamisítása, változtatása, hal beírásának elmulasztása)
Tilalmi idővel védett, vagy jogszabály által védettnek nyilvánított, illetve nem fogható hal megtartása
Alsó méretkorlátozás megsértése
Méretkorlátozással védett hal élő állapotban történő elszállítása vagy annak kísérlete
Egyéb, helyi horgászrend horgászati szabályait érintő szabálysértés 3 hónap-1 év

 

 

 

 

VII. Záró rendelkezések

 1. A területi jegy kiadója, illetve a halgazdálkodási hasznosító horgászszervezet, mint jogi személy az általa kezelt területeken bekövetkezett balesetekért és károkért felelősséget nem vállal, egyben kártérítési kötelezettségét kizárja.
 2. A horgászok a vízparton, horgászterületeken elhelyezett berendezési tárgyakat, horgászati- és vízilétesítményeket kizárólag a saját felelősségükre használhatják.
 3. Az itt nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a horgászatra, a halgazdálkodásra, a hal védelmére, a környezet- és természetvédelemre, valamint a rendészeti tevékenységre vonatkozó jogszabályok és MOHOSZ szabályozások, továbbá az egyesületi fegyelmi szabályzatok előírásai és rendelkezései az irányadók.
 4. A HOFESZ és a HVDSZ vízparton történő balesetekért és káreseményekért felelősséget nem vállalnak!
  5. Elveszett területi jegyet nem áll módunkban pótolni.
 5. 6. A területi jegy által biztosított kvóta megfogásával a jegy érvényét veszti, további horgászatra nem jogosít.

A nyomtatvány a 23/2014.(VI.30.) NGM rendeletben foglaltak szerint készült.

Jó fogást és pihenést kíván a Közép-Dunán a HOFESZ és a HVDSZ elnöksége! 

Székesfehérvár, 2021. január 4.

Nagy Attila elnök (s.k.)                                                                    Jáger Tibor elnök (s.k.)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

HOFESZ                                                                  HVDSZ

8000 Székesfehérvár, Pilinszky tér 1-2.                                 8095 Pákozd, Budai u. 72.

Adószám: 19091828-1-07 | TEÁOR ’08 93.19    Adószám: 18482258-1-07 | TEÁOR ’08 93.19

Telefon: 06-22-506-969 | www.hofesz.hu           Telefon: 06-30-933-0485 | www.hvdsz.hu

Téli vermelőhelyek: 

A kíméleti területként kijelölt vermelőhelyen november 15-től február 28-ig, általános halászati és horgászati tilalom van érvényben.

 1. kíméleti terület (vermelőhely)
  Határok leírása: A kíméleti terület a Duna jobb partjától a mederközépig, az 1565,5-ös fkm-től az 1565 fkm széléig, a baracsi 2-es és 3-as kőgát közvetlen környezetében található. Határok GPS koordinátái:
  -1565,5 fkm: N 46° 51′ 10.28630″ / E 18° 55′ 12.87191″
  -1565 fkm (1564,7): N 46° 50′ 43.91286″ / E 18° 55′ 14.29468″
 2. kíméleti terület (vermelőhely)
  Határok leírása: A Duna folyam 1579-es folyókilométerénél található Szalki-öböl („Téli kikötő”) torkolattól az öböl teljes területe.
  Határok GPS koordinátái:
  – Téli kikötő észak: N 46° 58′ 33.75358″ / E 8° 57′ 42.22122″
  – Téli kikötő dél: N 46° 58′ 04.34832″ / E 18° 57′ 24.26054″
 3. kíméleti terület (vermelőhely)
  Határok leírása: A védett terület a Duna folyam adonyi-kulcsi szakaszán, a 1595,5- 1594,5 folyamkilométerek között, és a makádi 1-es kőgátak közvetlen környezetében, bal parttól a mederközépig található.
  Határok GPS koordinátái:
  -1595,5 fkm Makádi rész bal part: N 47° 05′ 34.72888″ / E 18° 53′ 40.49637″
  -1594,5 fkm Makádi rész bal part: N 47° 05′ 02.29736″ / E 18° 53′ 50.60897″

 

 1. kíméleti terület (vermelőhely)
  Határok leírása: a kíméleti terület a Duna jobb partjától a mederközépig, az 1596os
  fkm-től a lórévi kompátkelőig található (1598 fkm alatt) (2. ábra).
  Határok GPS koordinátái:
  -1598 fkm Adony rév: N 47°06′ 47.83343″ / E 018° 52′ 52.09426″
  -1596 fkm Adony: N 47°05’45.21189″ / E 018° 53′ 11.59801″
 2. kíméleti terület (vermelőhely) A 1612,1 fkm-1612,6 fkm között található terület a jobb parton. Az Ercsi I-es kő és közvetlen környezete, 500 méter hosszan (a kőszórástól szakra és délre egyaránt 250-250 méter) Határok GPS koordinátái:
  -Ercsi észak (1612,6 fkm): N 47° 14′ 24.12716″ / E 18° 54′ 26.29501″
  -Ercsi dél (1612,1 fkm): N 47° 14′ 07.41558″ / E 18° 54′ 23.06374″

 

Ívóhelyek: 
A kíméleti területként kijelölt ívóhelyen március 1-jétől június 15-ig tartó
általános halászati és horgászati tilalom van érvényben.

 1. kíméleti terület (ívóhely) Határok leírása: A Duna jobb partjától a mederközépig, az 1571-es folyókilométertől a Dunaújváros és Dunaföldvár között található Pentele hídig.
  Határok GPS koordinátái:
  -1571 fkm: N 46° 53′ 56.60267″ / E 18° 56′ 59.56345″
  – Pentele híd jobb part: N 46° 54′ 15.98346″ / E 18° 57′ 15.53992″
 2. kíméleti terület (ívóhely) Határok leírása: A Duna jobb partján a 1582 fkm-nél, Dunaújváros-Rácalmás közötti 1 km-es szakasz, északi határ: Précsényi gát, déli határ: Précsényi mellékág közepe. Határok GPS koordinátái:
  -északi határ: N 46° 59′ 53.02954″ / E 18° 56′ 44.61043″
  -déli határ: N 46° 59′ 21.04718″ / E 18° 56′ 39.95044″
 3. kíméleti terület (ívóhely) Határok leírása: Makádi kövek. A Duna bal partjától a mederközépig, az 1593-1592 -km közötti szakasz.
  Határok GPS koordinátái:
  -1593 fkm: N 47° 04′ 22.41404″ / E 18° 54′ 16.78868″
  -1592 fkm: N 47° 04′ 07.35042″ / E 18° 54′ 51.97726″
 4. kíméleti terület (ívóhely)  Határok leírása: A Duna és a Váli-víz összefolyásától (1603,6 fkm) a Váli-víz Budapest-Pusztaszabolcs vasúti hídig (szakasz határ) terjedő vízterület. Határok GPS koordinátái:
  – Váli csatorna torkolat: N 47° 09′ 54.07520″ / E 18° 52′ 12.91183″
  – Vasúti híd: N 47° 12′ 25.6512″ / E 18° 49′ 59.6405″
 5. kíméleti terület (ívóhely) Határok leírása: A kíméleti terület 1620,6 fkm-1619 fkm között található, a jobb parton, Százhalombattán: a Kácsás nevű, mentetlen oldali holtág. A terület déli határa Klub Sirály csónakház és i.úsági szálló betonsólyája alatt lévő vízügyi kerítés. Az északi parti határvonal a Csalogány utca töltésre vetített végpontja. Határok GPS koordinátái:
  Kácsás észak: N 47° 18′ 33.90021″ / E 18° 55′ 33.00927″
  Kácsás dél: N 47° 18′ 04.56607″ / E 18° 55′ 15.53229″
 6. kíméleti terület (ívóhely) Határok leírása: A Duna százhalombattai szakaszának jobb partján a mederközépig, a folyam és a Benta-patak torkolatánál az 1622 és 1621,5 folyamkilométerek közötti terület.
  Határok GPS koordinátái:
  -1622 fkm: N 47° 19′ 15.39272″ / E 18° 56′ 06.01841″
  -1621,5 fkm: N 47° 19′ 01.08714″ / E 18° 55′ 56.84453″‘

Tiltott területen történő horgászat bűncselekménynek minősül! 
A hivatkozott kíméleti területek térképrészleteit a www.hofesz.hu és a www.hvdsz.hu  honlapon lehet megtekinteni.