Horgászverseny

ÖBÖL KUPA-2018

Ezennel meghívunk minden versenyezni szerető horgászt a

 1. május 1-én

esedékes Öböl Kupa horgászversenyre.

 

A verseny helyszíne a dunaújvárosi Kikötői-Öböl. Gyülekező a szervező sátornál. Előzetes jelentkezéseket a 06 25/411 781-es telefonszámon várunk

A verseny programja:

 • 6:30           Gyülekező, regisztrálás
 • 7:00           Sorsolás
 • 7:05-8:55            Horgászhelyek elfoglalása, felkészülés a

versenyre

 • 8:55 -9:00          Etetés
 • 9:00 -12:00  V e r s e n y
 • 12:00 – 12.30     Mérlegelés
 • 12:30            Eredményhirdetés (különdíjak) és ebéd (várhatóan

birka pörkölt lesz a hagyományokhoz hűen)

 

KATEGÓRIÁK:

 

Gyermek, 14 éves korig -nevezés díjmentes.

Ifjúsági, 14-18 éves kor között -nevezés díjmentes.

Női -nevezés díjmentes.

Felnőtt (versenyző és amatőr szektorral) nevezési díj 500,-Ft.

 

Szabályok: A pálya befogadóképessége 60 fő. A nevezést érkezési sorrendben tudjuk befogadni. Gyermek kategóriában úszós, a többiben úszós vagy fenekező készséggel, egyszerre 1 bottal, 1 horoggal. Nehéz etetést végezni a versenyt megelőző 5 percben lehet, azt követően csak „egykezes” gombócokkal szabad. Csúzlival, etetőcsészével etetni minden esetben megengedett. A halakat a verseny végéig életben kell tartani, utána vissza kell engedni, a verseny alatt karikás haltartóban kell elhelyezni.

 

Várjuk szeretettel!

 

 

Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület

Meghívó

 

 

Valamennyi Tagegyesület Elnökének és Küldötteinek!

A Horgászegyesületek Velencei-tavi és Dunamenti Szövetsége,

 1. április 14 -én , szombaton 10 00 órakor

tartja Küldöttgyűlését ,Pákozd, Művelődési Ház, Kamaratermében, amelyre tisztelettel várjuk

az Elnökség, a Felügyelő Bizottság tagjait, az Egyesületek küldötteit.

Kérem az Elnök Urakat, gondoskodjanak az érintettek értesítéséről.

Meghívó

A Horgászegyesületek Velencei-tavi és Dunamenti Szövetségének Elnöke tisztelettel összehívja a HVDSZ elnökségét, 2018. március 26-án (hétfő) 1800 órakor, Pákozd, Művelődési Ház, Kamaratermében tartandó elnökségi ülésre. 

Fehérvári Honvéd Sporthorgász Egyesület Közgyűlési Meghívó

2018. évi Közgyűlési meghívó szf

A horgászok véleményére kíváncsi a kormány

6 kérdés támogatását vagy elutasítását lehet jelezni, köztük egyebek mellett azt, hogy induljon-e program a magyarországi vizek halgazdagságának visszanyerésére, kapjanak-e kiemelt állami támogatást a horgász szervezetek, vezessék-e be az egységes “magyar horgászkártyát”, vagy, hogy szigorítsák-e a büntetési tételeket. https://horgaszokert.kormany.hu/   

Probléma, mely megoldásra vár

Tisztelt Uraim !

 

A HOFESZ  diszkriminatív és törvénysértő határozatot hozott, amely sérti a MOHOSZ bármely tagszövetségének, tagegyesületének, tagjának jogait. Mindazokét, akik a Magyar Állam tulajdonát képező, a HOFESZ kezelésébe adott 766 ha  vízterület bármelyikét  látogatná.

Ezért, mint a  Horgászegyesületek Velencei –tavi és Dunamenti Szövetségének törvényes képviselője,  felszólítom  Önöket, hogy az egyesülés elemi szabályaival ellentétes, jogsértő határozatukat haladéktalanul vonják vissza!

 

Siklósi Béla

HVDSZ elnöke

_____________________________________________

Idézet a HOFESZ honlapjáról:

“Tisztelt Horgásztársak!

A Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége elnöksége határozatot hozott, 2018-ban a Szövetséghez tartozó Egyesületek horgászai kedvezményes éves területi jegyet vásárolhatnak.

A kedvezményes területi jegyet csak és kizárólag HOFESZ egyesületi tagok vásárolhatják.

Azon horgászok, akik nem jogosultak a kedvezményre, teljes áron válthatják meg vizeinkre az éves horgászengedélyt, de kettős tagsággal jogosulttá válnak a kedvezményre.

Ezen döntésünkkel azon horgásztársainknak szeretnénk kedvezményt biztosítani, akik Szövetségünk tagegyesületi rendszeréhez tartoznak.”

A teljes dokumentum megtekinthető: https://hofesz.hu/hirek/szovetsegi-hirek/tajekoztato-2018

 

___________________________________________

 

V-35/2015. sz. határozat:

A Választmány elfogadta és valamennyi tagszervezetére, speciális jogállású tagjára és a horgász egyesületekre kötelező érvénnyel 2016.01.01-i hatállyal kihirdeti a 01-06/2015. sz., 2017.01.01-i hatállyal kihirdeti a 07-08/2015. sz., a területi jegyek kialakításával, típusaival, árával, feltételeivel és azok kiadásával kapcsolatos általános MOHOSZ irányelveket.

 1. 01/2015. Valamennyi, „MOHOSZ „családhoz” tartozó vízre kiadott területi jegyen – ide nem értve a tőpéldányokat – a haszonbérlő, alhaszonbérlő szervezet szerint a MOHOSZ logo-t, illetve annak kiadott tagszervezeti, egyesületi változatát kötelezően és jól látható módon fel kell tüntetni.
 2. 02/2015. A tagszervezetek és a hozzájuk tartozó egyesületek más tagszervezetek és egyesületeinek horgász tagjaival szemben a területi jegyek áraiban pozitív korrekciót, emelt szintű díjszabást nem határozhatnak meg, egyben kötelesek a MOHOSZ felé előzetesen, írásban bejelenteni, ha a saját tagságukon kívül nem kívánnak területi jegyet kiadni az általuk hasznosított halgazdálkodási vízterületre, vagy a kiadható jegyek számát bármilyen módon korlátozzák.

_______________________________________________

 

 

Magyar Országos Horgász Szövetség

Etikai és Egyeztető Bizottsága                                                      Hiv.sz: Nytsz:2018/11.

 

 

Siklósi Béla elnök úrnak

Horgászegyesületek Velencei-tavi és Dunamenti Szövetsége

 

Tisztelt Elnök Úr !

 

A HVDSZ tagegyesületei horgászainak panaszával kapcsolatban hozzám küldött levelében, illetve a Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége elnökének Önhöz címzett levelében foglaltak nem tartoznak a MOHOSZ Etikai és Egyeztető Bizottságának hatáskörébe.

 

Az Ön álláspontjával egyetértve a HOFESZ, illetve annak elnöke ellentétes gyakorlatot folytat a MOHOSZ Választmánya, illetve a MOHOSZ Elnöksége által hozott határozatokban foglaltakkal.

 

A MOHOSZ határozatait azonban csak az azokat hozó szervezetek értelmezhetik, így az Etikai és Egyeztető Bizottságnak erre nincs felhatalmazása.

 

A rendelkezésemre álló információk alapján a MOHOSZ tagszervezeteinek tagjai bármely HOHOSZ családhoz tartozó tagegyesület vizeire vonatkozóan területi jegyet kérhetnek anélkül, hogy tagdíjat kellene fizetniük. Kivételt képeznek azok a vízterületek, amelyek magántulajdonban vannak, azaz nem tartoznak a haszonbérbe, alhaszonbérbe adott vízterületek közé.

 

A tagszövetségek és a hozzájuk tartozó egyesületek a hozzájuk forduló testvérszervezetek horgászaival szemben csak kizárólag a V- 35 / 2015. számú határozat 2. pontja szerint járhatnak el. Kettős tagságot nem lehet kikényszeríteni, ha az érintett horgász azt önként nem igényli.

 

A HOFESZ elnöke által Önhöz intézett levélben foglalt álláspont tehát megalapozatlan. Megjegyzem, hogy a HOFESZ elnöke nem tartja be azt a szabályt sem, hogy minden hivatalos iraton fel kell tüntetni a MOHOSZ tagszervezetére vonatkozó utalást, illetve logót.

 

Kérem válaszom szíves elfogadását.

Budapest, 2018. február 07.

 

Horgásztársi tisztelettel és üdvözlettel

 

                                                                                                      Dr. Nagy Károly

                                                                                                            elnök

A horgászni vágyók figyelmébe ajánljuk a NÉBIH alábbi közleményét, mely az állami jegy megváltásának fontosságáról szól:

http://portal.nebih.gov.hu/-/mar-a-halastavakon-is-kotelezo-allami-horgaszjegyet-valtani

 

 

Meghívó elnökségi ülésre

A Horgászegyesületek Velencei-tavi és Dunamenti Szövetségének Elnöke tisztelettel összehívja a HVDSZ elnökségét 2017. december 11-én (hétfő) 1800 órára, a pákozdi Művelődési Ház Kamaratermével szemben lévő, ismert vendéglőben (Ingókő étterem, Pákozd, Budai u. 53.) tartandó elnökségi ülésre. 

Haltelepítés

A HVDSZ 2017.10.31-én 15 q kétnyaras pontyot telepít a Duna 1630-1564 fkm szakaszán. 

Kihelyezési pontok:

 • Dunaújváros, Komplejáró
 • Rácalmás, Kis-Duna csónakkikötő
 • Adony, Komplejáró

Pontytelepítés a Dunán

A HVDSZ halgazdálkodási üzemtervének megfelelően 2017.10.19-én 15q háromnyaras pontyot telepít a Duna 1630-1564 fkm szakaszára.