Probléma, mely megoldásra vár

Tisztelt Uraim !

 

A HOFESZ  diszkriminatív és törvénysértő határozatot hozott, amely sérti a MOHOSZ bármely tagszövetségének, tagegyesületének, tagjának jogait. Mindazokét, akik a Magyar Állam tulajdonát képező, a HOFESZ kezelésébe adott 766 ha  vízterület bármelyikét  látogatná.

Ezért, mint a  Horgászegyesületek Velencei –tavi és Dunamenti Szövetségének törvényes képviselője,  felszólítom  Önöket, hogy az egyesülés elemi szabályaival ellentétes, jogsértő határozatukat haladéktalanul vonják vissza!

 

Siklósi Béla

HVDSZ elnöke

_____________________________________________

Idézet a HOFESZ honlapjáról:

„Tisztelt Horgásztársak!

A Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége elnöksége határozatot hozott, 2018-ban a Szövetséghez tartozó Egyesületek horgászai kedvezményes éves területi jegyet vásárolhatnak.

A kedvezményes területi jegyet csak és kizárólag HOFESZ egyesületi tagok vásárolhatják.

Azon horgászok, akik nem jogosultak a kedvezményre, teljes áron válthatják meg vizeinkre az éves horgászengedélyt, de kettős tagsággal jogosulttá válnak a kedvezményre.

Ezen döntésünkkel azon horgásztársainknak szeretnénk kedvezményt biztosítani, akik Szövetségünk tagegyesületi rendszeréhez tartoznak.”

A teljes dokumentum megtekinthető: https://hofesz.hu/hirek/szovetsegi-hirek/tajekoztato-2018

 

___________________________________________

 

V-35/2015. sz. határozat:

A Választmány elfogadta és valamennyi tagszervezetére, speciális jogállású tagjára és a horgász egyesületekre kötelező érvénnyel 2016.01.01-i hatállyal kihirdeti a 01-06/2015. sz., 2017.01.01-i hatállyal kihirdeti a 07-08/2015. sz., a területi jegyek kialakításával, típusaival, árával, feltételeivel és azok kiadásával kapcsolatos általános MOHOSZ irányelveket.

  1. 01/2015. Valamennyi, „MOHOSZ „családhoz” tartozó vízre kiadott területi jegyen – ide nem értve a tőpéldányokat – a haszonbérlő, alhaszonbérlő szervezet szerint a MOHOSZ logo-t, illetve annak kiadott tagszervezeti, egyesületi változatát kötelezően és jól látható módon fel kell tüntetni.
  2. 02/2015. A tagszervezetek és a hozzájuk tartozó egyesületek más tagszervezetek és egyesületeinek horgász tagjaival szemben a területi jegyek áraiban pozitív korrekciót, emelt szintű díjszabást nem határozhatnak meg, egyben kötelesek a MOHOSZ felé előzetesen, írásban bejelenteni, ha a saját tagságukon kívül nem kívánnak területi jegyet kiadni az általuk hasznosított halgazdálkodási vízterületre, vagy a kiadható jegyek számát bármilyen módon korlátozzák.

_______________________________________________

 

 

Magyar Országos Horgász Szövetség

Etikai és Egyeztető Bizottsága                                                      Hiv.sz: Nytsz:2018/11.

 

 

Siklósi Béla elnök úrnak

Horgászegyesületek Velencei-tavi és Dunamenti Szövetsége

 

Tisztelt Elnök Úr !

 

A HVDSZ tagegyesületei horgászainak panaszával kapcsolatban hozzám küldött levelében, illetve a Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége elnökének Önhöz címzett levelében foglaltak nem tartoznak a MOHOSZ Etikai és Egyeztető Bizottságának hatáskörébe.

 

Az Ön álláspontjával egyetértve a HOFESZ, illetve annak elnöke ellentétes gyakorlatot folytat a MOHOSZ Választmánya, illetve a MOHOSZ Elnöksége által hozott határozatokban foglaltakkal.

 

A MOHOSZ határozatait azonban csak az azokat hozó szervezetek értelmezhetik, így az Etikai és Egyeztető Bizottságnak erre nincs felhatalmazása.

 

A rendelkezésemre álló információk alapján a MOHOSZ tagszervezeteinek tagjai bármely HOHOSZ családhoz tartozó tagegyesület vizeire vonatkozóan területi jegyet kérhetnek anélkül, hogy tagdíjat kellene fizetniük. Kivételt képeznek azok a vízterületek, amelyek magántulajdonban vannak, azaz nem tartoznak a haszonbérbe, alhaszonbérbe adott vízterületek közé.

 

A tagszövetségek és a hozzájuk tartozó egyesületek a hozzájuk forduló testvérszervezetek horgászaival szemben csak kizárólag a V- 35 / 2015. számú határozat 2. pontja szerint járhatnak el. Kettős tagságot nem lehet kikényszeríteni, ha az érintett horgász azt önként nem igényli.

 

A HOFESZ elnöke által Önhöz intézett levélben foglalt álláspont tehát megalapozatlan. Megjegyzem, hogy a HOFESZ elnöke nem tartja be azt a szabályt sem, hogy minden hivatalos iraton fel kell tüntetni a MOHOSZ tagszervezetére vonatkozó utalást, illetve logót.

 

Kérem válaszom szíves elfogadását.

Budapest, 2018. február 07.

 

Horgásztársi tisztelettel és üdvözlettel

 

                                                                                                      Dr. Nagy Károly

                                                                                                            elnök